OPRACOWANIA PROJEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZY POSESJACH, w tym:

KONSULTACJE PROJEKTOWE I DENDROLOGICZNE