OPRACOWANIA DENDROLOGICZNE, w tym:

ANALIZY TERENOWE FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE I PRZYRODNICZE, w tym:

OPRACOWANIA PROJEKTÓW SZATY ROŚLINNEJ W MIEJSCACH O MAŁO SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH PRZYRODNICZYCH, w tym narażonych na: