Zakres projektu jest kwestią umowną, zależną od zapotrzebowania indywidualnego Inwestora, dlatego jest on modyfikowany względem konkretnego terenu. Poniżej zostały wymienione przykładowe składowe opracowania projektowego.

PROJEKT KONCEPCYJNY, w zakres którego wchodzi:

PROJEKT WYKONAWCZY, w zakres którego wchodzi (zależnie od rodzaju obiektu architektury krajobrazu oraz życzeń Inwestora):