PROJEKTOWANIE ZIELENI WOKÓŁ BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE, w tym:

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU PRZY SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH, w tym:

OPRACOWANIA PROJEKTÓW OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, w tym: