Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy wjazdowej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy rekreacyjnej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy środkowej Parku<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny układu nawierzchni utwardzonej na parkingu
				poziomowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej przy budynku
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad)