Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy wjazdowej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy rekreacyjnej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy środkowej Parku<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny układu nawierzchni utwardzonej na parkingu
				poziomowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej przy budynku
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt pergoli na dachu budynku biurowego<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Widok na teren przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na rozjazd<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na strefę wjazdową<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na jezdnię strefy wjazdowej<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na zadaszenie stróżówki<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na parking poziomowy<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na teren przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na strefę wjazdową<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze i jezdne<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu<br/>autor: Joanna Ziółkowska, Monika Bilewicz (Ultracad) Koncepcja doboru gatunkowego roślin<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu<br/>autor: Joanna Ziółkowska, Monika Bilewicz (Ultracad) Plansza studium terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Plansza rzutu podstawowego<br/>autor: Monika Bilewicz Plansza koncepcji zagospodarowania Nowego Stoku<br/>autor: Monika Bilewicz Analiza wytycznych i parametrów proponowanych atrakcji<br/>autor: Monika Bilewicz Rzut podstawowy Nowego Stoku<br/>autor: Monika Bilewicz Rzut podstawowy Wejścia - Trafo<br/>autor: Monika Bilewicz Rzut podstawowy Pola do Mini Golfa<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na Nowy Stok<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania wjazdu<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania placu zabaw<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania placu zabaw<br/>autor: Monika Bilewicz Plansza inwentaryzacji terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni
			<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja schematu funkcjonalnego osiedla<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania dziedzińca<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Koncepcja strefy rekteacyjnej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Koncepcja wstępna zagospodarowania terenu przy budynku
				mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz Projekt doboru roślin<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania ogrodu na dachu<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Inwentaryzacja terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania placu zabaw<br/>autor: Monika Bilewicz Analiza otoczenia<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Plansza rzutu podstawowego i analizy terenu<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska
			Plansza przekrojów i detali terenowych<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska
			Widok z góry<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska