Koncepcja zagospodarowania dziedzińca<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Koncepcja strefy rekteacyjnej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad)