Plansza inwentaryzacji terenu<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni
			<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja schematu funkcjonalnego osiedla<br/>autor: Monika Bilewicz