Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy wjazdowej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy rekreacyjnej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku
				biurowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny strefy środkowej Parku<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt koncepcyjny układu nawierzchni utwardzonej na parkingu
				poziomowym
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonej przy budynku
			<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Projekt pergoli na dachu budynku biurowego<br/>autor: Monika Bilewicz (Ultracad) Widok na teren przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na rozjazd<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na strefę wjazdową<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na jezdnię strefy wjazdowej<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na zadaszenie stróżówki<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na parking poziomowy<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na teren przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na strefę wjazdową<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na ciągi piesze i jezdne<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz Widok na plac utwardzony przy budynku<br/>autor: Monika Bilewicz