Plansza rzutu podstawowego i analizy terenu<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska
			Plansza przekrojów i detali terenowych<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska
			Widok z góry<br/>autor: Piotr Asfeld, Monika Bilewicz, Tomek Orczykowski, Agnieszka
				Orzechowska