Koncepcja wstępna zagospodarowania terenu przy budynku
				mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz Projekt doboru roślin<br/>autor: Monika Bilewicz