Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym
			<br/>autor: Monika Bilewicz